Usługi Doradcze

------------------ Planowanie i kontrola finansowa ------------------

Celem kontroli finansowej jest dostarczenie zarządowi bieżących informacji zarządczych na temat realizacji planów oraz o aktualnych i planowanych wynikach finansowych działalności.

Przedmiotem usługi kontroli finansowej jest:

  • stworzenie prognoz na podstawie umowy, zakresu prac, budżetu przygotowanego przez spółkę oraz informacji od kierownictwa spółki oraz cykliczny nadzór nad ich wykonaniem.
  • ustaleniu wyniku finansowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów a także kontrolowanie marży w oparciu o faktyczne przychody i koszty,
  • regularne aktualizowanie prognozowanych przepływów pieniężnych i szacunkowego wyniku finansowego na podstawie informacji o planowanych wpływach i wydatkach związanych ze zleceniem,
  • regularna analiza marży oraz odchyleń między prognozami a faktycznymi wydatkami i wpływami.

Specjalizujemy się w kontroli finansowej projektów budowlanych oraz zleceń instalacyjno-montażowych.

------------------ Modele finansowe ------------------ 

Tworzymy modele finansowe i prognozy finansowe dla oceny wariantów i rentowności planowanych projektów inwestycyjnych, planów restrukturyzacyjnych oraz analiz rozwoju przedsiębiorstw.

------------------ Wyceny przedsiębiorstw ------------------

Sporządzamy wyceny udziałów w spółkach, przedsiębiorstw oraz ich części posługując się metodami dochodowymi (DCF – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych), porównawczymi oraz majątkowymi. Metodę wyceny dostosowujemy do specyfiki konkretnego podmiotu.

------------------ Biznesplany ------------------ 

Zajmujemy się przygotowaniem biznesplanów niezbędnych w celu pozyskania kredytów bankowych, inwestora albo na potrzeby własne przedsiębiorstwa pod nowe przedsięwzięcia jak i w związku ze zmianą i rozwojem działalności.

Kontakt

T: +48 502 207 504

E: audyt@ptaaudyt.pl

E: podatki@ptaaudyt.pl

Biuro Warszawa

ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa

E: audyt@ptaaudyt.pl

Biuro Katowice

ul. Jana III Sobieskiego 11/CD108
40-082 Katowice

PTA AUDYT Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Ściegiennego 21/5
40-114 Katowice

KRS 702648
NIP 6342911280
REGON 368680538