Audyt

------------------ Badanie sprawozdań ------------------ 

Wykonujemy badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz budowlanych. Mamy doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych stowarzyszeń, fundacji oraz związków zawodowych.

------------------ Badanie pakietów konsolidacyjnych ------------------

Przeprowadzamy badania pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych zgodnie z grupowymi zasadami rachunkowości. Badanie pakietów konsolidacyjnych oraz raportowanie wyników badania wykonujemy zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od audytora grupy kapitałowej.

Wykonujmy badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według US GAAP, MSR/MSSF oraz lokalnych zasad rachunkowości.

------------------ Badanie wykorzystania dotacji ------------------ 

Przeprowadzamy audyty z wykorzystania środków finansowych pochodzących ze źródeł publicznych w tym w szczególności z funduszy Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

------------------ Inne usługi poświadczające ------------------

Świadczymy usługi poświadczające takie jak badanie planów przekształcenia, łączenia, sprawozdań założycieli wymagane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych przepisach prawa.

Zajmujemy się badaniem sprawozdań z wykorzystania dofinansowania otrzymanego przez jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje non-profit oraz inne organizacje społeczne. Badania oraz raportowanie wyników badania wykonujemy zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od jednostek udzielających finansowania.

------------------ Przeglądy ksiąg rachunkowych ------------------ 

Wykonujemy przeglądy ksiąg rachunkowych polegające w szczególności na sprawdzeniu zastosowanych zasad rachunkowości oraz księgowań operacji gospodarczych. Często celem przeglądu ksiąg rachunkowych jest identyfikacja nieprawidłowości i nadużyć w przedsiębiorstwie. Przegląd ksiąg rachunkowych nie ma na celu potwierdzenia danych liczbowych przez biegłego rewidenta.

------------------ Opinie z zakresu rachunkowości ------------------ 

Przygotowujemy opinie związane z kwestiami wymagającymi wiedzy z zakresu rachunkowości mające na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z konkretną sytuacja faktyczną.

Kontakt

T: +48 502 207 504

E: audyt@ptaaudyt.pl

E: podatki@ptaaudyt.pl

Biuro Warszawa

ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa

E: audyt@ptaaudyt.pl

Biuro Katowice

ul. Jana III Sobieskiego 11/CD108
40-082 Katowice

PTA AUDYT Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Ściegiennego 21/5
40-114 Katowice

KRS 702648
NIP 6342911280
REGON 368680538